Beroepsverenigingen

Wat is een beroepsvereniging?

Een beroepsvereniging is een vereniging met personen die hetzelfde beroep uitoefenen en gezamenlijk opkomen voor hun belangen.
 

Het belang voor een aangesloten werknemer

Zoals net beschreven komt een beroepsvereniging op voor de belangen van werknemers die aangesloten zijn. Zij behouden contacten met directies, ministers en zorgverzekeraars waarzij jouw mening laten horen. Ook zorgt een beroepsvereniging ervoor dat de vakbond onderhandelt over betere arbeidsvoorwaarden.

Een aantal mogelijke voordelen op een rijtje, een beroepsvereniging:

-       luistert naar jouw mening en laat deze horen aan bijvoorbeeld directies, ministers of zorgverzekeraars
-       verbeterd de kwaliteit van het beroep
-       zorgt voor betere werkomstandigheden en arbeidsvoorwaarden
-       zorgt voor voldoende collega’s
-       biedt mogelijkheden tot na- en bijscholing. Denk aan cursussen, E-learning, bijeenkomsten.
-       Via een beroepsvereniging kan je collega’s ontmoeten om je kennis mee te delen, ervaring uit te wisselen en inspiratie op te doen. 
-       Als lid kan je kortingen krijgen bij bijvoorbeeld: vakbladen, zorgverzekeraars of boeken.

 

Belang voor de patiëntenzorg

Een beroepsvereniging wilt de kwaliteit van het verpleegkundige werk verbeteren en dit heeft direct invloed op de patiëntenzorg. Een verpleegkundigen die met een goed gevoel, plezier en in de juiste omstandigheden werkt levert betere zorg.

Voorbeelden beroepsverenigingen

V&VN, https://www.venvn.nl/ , (Verpleegkundigen en Verzorgenden Nederland) is de grootste beroepsvereniging voor verpleegkundigen en verzorgenden in Nederland. Zij hebben veel verschillende afdelingen. Van reumatologie, tot justitieel verpleegkundigen of bijvoorbeeld geriatrie verpleegkundigen. Een aantal andere voorbeelden:

-       Studenten en starters, https://studenten.venvn.nl/Home.aspx
-       Kinderverpleegkunde, https://kinderverpleegkunde.venvn.nl/https://kinderverpleegkunde.venvn.nl/
-       Palliatieve zorg, https://www.venvn.nl/AfdelingenPlatforms/VVNPalliatieveZorg.aspx
-       Stomaverpleegkundige, https://www.venvn.nl/AfdelingenPlatforms/VVNStomaverpleegkundigen.aspx

Een aantal andere beroepsverenigingen voor verpleegkundigen:

-       Nederlandse vereniging voor ziekenhuizen, https://www.nvz-ziekenhuizen.nl/over-de-nvz
-       Beroepsvereniging in de acute zorg, https://www.nvz-ziekenhuizen.nl/over-de-nvz
-       Vereniging voor Oogheelkundige Verpleging en Zorgverlening, https://www.vovz.nl/

V&VN uitgelicht

Lidmaatschap

Voor €69,- per jaar ben je basislid van V&VN én kun je je inschrijven in het Kwaliteitsregister V&V.
Als je up to date wilt blijven in een speciaal vakgebied kan je ook lid worden van een andere afdeling.

Wat biedt het V&VN jou?

*      V&VN biedt volop gelegenheid om deskundig te blijven.
*      V&VN helpt zorgen voorvoldoende collega's
*      V&VN laat jouw stem doorklinken bij je directie, de minister en zorgverzekeraars. 
*      V&VN regelt leuke kortingen.
*      V&VN zorgt er voor dat de vakbond onderhandelt over betere

arbeidsvoorwaarden voor de leden van V&VN. 

*      V&VN vormt met jou en je collega's een sterke vereniging die zich inzet voor verpleegkundigen en verzorgenden: samen zorgen we ervoor!

 

Als V&VN-lid profiteer je van een aantal kortingen

-       Gratis magazine
-       Korting op congressen, scholing en evenementen
-       Korting op kwaliteitsregister
-       Kortingen op het gebied van reizen, lifestyle, schoonheidsproducten, leuke uitjes, boeken en tijdschriften.

 

Het verenigingsblad van V&VN
V&VN Magazine is het verenigingsblad van V&VN. Het V&VN Magazine wordt 8 keer per uitgegeven. Elke keer gevuld met interessante, leerzame en motiverende artikelen.


Geschiedenis beroepsverenigingen

25 juli 1843
De Vereniging voor Ziekenverpleging opgericht door een zevental artsen, zakenlieden en filantropen naar een plan van de arts Jan Pieter Heije (1809-1876). Doel van de Vereniging was in de eerste plaats het opleiden van 'pleegzusters', en in de tweede plaats het verschaffen van verpleging.

Begin jaren ‘80
Op landelijk niveau door een aantal verpleegkundige de ‘Werkgroep Maatschappelijke Gezondheidszorg (WMG) opgericht bij ‘het Beterschap’. Doel: hield zich  bezig met zowel de inhoudelijke beroepsontwikkeling als verbetering van de

1893
Wordt de Nederlandsche Bond voor Ziekenverpleging opgericht. Doel is de bevordering van de ziekenverpleging in Nederland in de ruimste zin.  In 1965 fuseert de  Nederlandsche Bond voor Ziekenverpleging  met de Nationale Bond van Verplegenden tot de Nederlandse Vereniging van Verpleegkundigen.

Eind jaren '80
'het Beterschap' omgevormd tot de Nederlandse Maatschappij voor Verpleegkunde (NVM).

In die tijd ontstond ook de Verpleegkundigen en Verzorgenden In Opstand (VVIO) beweging naar aanleiding van onvrede over de positie van de verpleegkundige en verzorgende beroepsgroepen binnen de zorgsector.

VVIO en NVM voegden zich samen in 1991 tot NU '91. De Werkgroep Maatschappelijke Gezondheidszorg kreeg een nieuwe naam: Vereniging Van Verpleegkundigen Maatschappelijke gezondheidszorg (VVVM). Zij telde inmiddels 2000 leden en positioneerden zich als sectie onder de organisatie NU '91. 

1900
De beroepsvereniging Nederlandsche Vereniging tot Bevordering der Belangen van Verpleegsters en Verplegers wordt opgericht.

1901 
krijgt de vereniging de naam ‘Nosokomos’  door de initatiefnemer arts Arnold Aletrino. Doel: verbetering van de sociaal-economische positie van verpleegkundigen.

Eind 1993 
Wordt het Landelijk Centrum Verpleging & Verzorging (LCVV) opgericht. Doel is de versterking van de positie van verpleegkundigen en verzorgenden in Nederland. Op 1 jan. 2003 wordt het LCVV vervangen door het LEVV.

1994
Besloot de sectie VVVM om zich weer af te splitsen van NU '91: de doelstellingen van NU '91 richtten zich op verbeteren van arbeidsvoorwaarden, terwijl de VVVM haar doelstellingen richtte op de inhoudelijke versteviging van de beroepsgroep (wijk)verpleegkundigen.

1994
Werd de Commissie Verzorging geïnstalleerd om de problemen bij verzorgenden en helpenden te onderzoeken.

18 maart 2000
Wijzigde de Vereniging Van Verpleegkundigen in de Maatschappelijke Gezondheidszorg (VVVM) haar naam in de Landelijke Vereniging Wijkverpleegkundigen (LVW). De vereniging telde op dat moment 300 leden. 

1 augustus 2006
Voegden LVW zich samen met 15 andere beroepsorganisaties tot een grote beroepsvereniging voor verpleegkundigen en verzorgenden: V&VN. Binnen  V&VN is de LVW  als afdeling V&VN Eerstelijnsverpleegkundigen onverminderd verder gegaan met het behartigen van de belangen van alle verpleegkundigen werkzaam zijn in de eerste lijn.

2011
Heeft V&VN Eerstelijnsverpleegkundigen besloten om de naam te veranderen in V&VN Eerstelijn, omdat niet alleen verpleegkundigen lid kunnen worden van de afdeling, maar ook verzorgenden en andere geïnteresseerden.